UAB “Profileksas” įgyvendina projektą „Oro dezinfekavimo sistemos SARS-CoV-2 nukenksminimui sukūrimas“

UAB “Profileksas” įgyvendina projektą „Oro dezinfekavimo sistemos SARS-CoV-2 nukenksminimui sukūrimas“

Projekto pavadinimas „Oro dezinfekavimo sistemos SARS-CoV-2 nukenksminimui sukūrimas“, projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-858-01-0029.

Projekto tikslas yra sukurti oro dezinfekavimo sistemą, patikimai nukenksminančią COVID-19 sukėlėją patalpų ore.

Projekto uždaviniai:
– praplėsti įmonės MTEP bazę, reikalingą projekto MTEP veikloms;
– sukurti oro dezinfekavimo sistemos prototipus;

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. vasario 22 d. iki 2022 m. vasario 21 d.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę „COVID-19 MTEP“.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Bendras projekto biudžetas yra 356 009,14 EUR, gautas ES finansavimas yra 284 807,31 EUR, UAB

„Profileksas“ projektui įgyvendinti investuoja 71 201,83 EUR savo lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą bei įmonės veiklą gali suteikti direktorė Rūta Žilevičiūtė – Martinėnė.

Kontaktai: tel.: +370 616 23780, el. paštas: ruta@profilex.lt, Žemynos g. 7, LT-75102, Balsių k., Šilalės raj., Lietuva.