INTEGRUOTA VADYBOS SISTEMA

UAB „Profileksas“ 2016 m. gegužės mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Integruotos valdymo sistemos diegimas ir sertifikavimas UAB „Profileksas“.

UAB „Profileksas“ veiklos sritis – metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba, modulinių namelių gamyba ir surinkimas. Dažytos ir cinkuotos skardos profiliavimas, skardos lankstinių gamyba. Pagrindinis projekto tikslas – įdiegti įmonėje integruotą vadybos sistemą, taip užtikrinant galimybę kurti ir gaminti naujus produktus ir paslaugas, didinti įmonės darbo našumą, pardavimus ir eksportą. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2018 m. kovo mėn.

Projekto įgyvendinimas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 12018,00 Eur, iš kurių 6009,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Klauskite
Atsiųskite mums failą (.jpg,.png,.doc,.pdf)